Termenul de raportare a aranjamentelor transfrontaliere -DAC 6 a fost modificat!

OG 5 /28.01. 2020 , publicata in M.O nr. 68 din 31 Ianuarie 2020 s-a modificat prin 

OUG 107/2020, publicata in M.O Partea I nr. 579 din 01 Iulie 2020 

- Codul de procedura fiscala -

 

 

1.Pentru aranjamentele transfrontaliere care au avut primul pas in demersul de implementare in perioada 25 iunie 2018- 30 iunie 2020, intermediarii sau contribuabilii relevanti, dupa caz, trebuie sa raporteze pana la data de 28 februarie 2021, informatiile prevazute la art. 291^4 alin 19). Termenul initial de raportare a fost de 31 august 2020, cf OG 5/2020.

 

Baza legala:

OG 5/2020 art. II, alin. 1 se modifica prin  OUG 107/2020 si are urmatorul cuprins:„ intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, raportează până la data de 28 februarie 2021, potrivit prevederilor art. 2914 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, informațiile prevăzute la art. 2914 alin. (19) din aceeași lege cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării al căror prim pas în demersul de implementare a fost efectuat în perioada 25 iunie 2018-30 iunie 2020."

 

2.In cazul intermediarilor care furnizeaza direct sau indirect asistenta sau consiliere in  implementarea unui aranjament transfrontalier  in perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020:

Intermediarii care au furnizat direct sau indirect consiliere, asistenta de specialitate, in perioada 1 iulie 2020- 31 decembrie 2020, si care aveau termen de raportare (Cf. OG 5/ian 2020) 30 de zile de la data acordarii asistentei respective, acestora li se proroga termenul de 30 zile, termenul incepand sa curga cel tarziu de la data de 1 ianuarie 2021. Pentru acestia, intocmirea primului raport trebuie realizata pana la data de 30 aprilie 2021.  

 

Baza legala:

OUG 107 /1.07.2020 art. II, alin 2) „Termenul de 30 de zile prevăzut la art. 2914 alin. (3) din Codul de procedură fiscală se prorogă și începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021 în cazul în care intermediarii prevăzuți la al doilea paragraf al art. 286 lit. v) din Codul de procedură fiscală furnizează, direct sau prin intermediul altor persoane, ajutor, asistență sau consiliere în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020.”

OUG 107 /1.07.2020 art. II, alin 3)„Intermediarul întocmește primul raport prevăzut la art. 2914 alin. (4) din Codul de procedură fiscală până la data de 30 aprilie 2021”

 

3.Pentru aranjamentele transfrontaliere care au avut primul pas in demersul de implementare in perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020, intermediarii sau contribuabilii relevanti, trebuie sa raporteze in termen de 30 de zile, termen care incepe sa curga cel tarziu de la data de 1 ianuarie 2021

 

Baza legala:

OUG 107 /1.07.2020 art. II, alin 4 „Termenul de 30 de zile prevăzut la art. 2914  alin. (10) din Codul de procedură fiscală se prorogă și începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021 pentru aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării puse la dispoziție în vederea implementării sau care sunt pregătite pentru implementare sau pentru care primul pas în demersul de implementare este făcut în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020” 

 

4.Pentru aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportarii cf art. 291^4 alin 1) si 2) care se afla intr-una din situatiile: a fost pus la dispozitie; a fost pregatit pentru implementare; s-a facut primul pas in demersul de implemementare; in perioada 1 Iulie 2020-31 Decembrie 2020, termenul de 30 de zile pentru raportare se proroga si incepe sa curga cel tarziu de la data de 1 ianuarie 2020. 

 

Baza legala:

OUG 107 /1.07.2020 art. II, alin 1 „Termenul de 30 de zile prevăzut la art. 2914 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, se prorogă și începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021 pentru aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării puse la dispoziție în vederea implementării sau care sunt pregătite pentru implementare sau pentru care primul pas în demersul de implementare este făcut în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020. 

 

5.Lipsa de reactie  a A.N.A.F. cu privire la un aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii nu implica acceptarea validitatii sau tratamenul fiscal al respectivului aranjament.

 

 

Aboneaza-te la newsletter


Aboneaza-te la newsletter-ul Griffin Corporation si fii la curent cu noutatile legislative si economico-financiare care te privesc.